Konzorcium

Priemer 130 členov na 130 hektárov je zvlášť zaujímavý, ak zvážime, že v San Maríne je konzorcium jediným významným producentom vína. Filozofia konzorcia je založená na práci  členov, ktorí kombinujú extrémnu opatrnosť pri riadení svojich vinohradov, trpezlivosť a metodiku vo svojich vínnych pivniciach, so všetkými výhodami moderných technológií. Projekt pre obnovu dedičstva miestnych vínnych odrôd San Marína, spolu s ochranou čistoty vybraných viničných klonov a založením úradného registra viníc, siahajúc až do roku 1980, kulminoval  oficiálne značkou „IO“,  pre vína identifikovaného pôvodu zo San Marina, a tak reguluje celý proces výroby vína, od produkčných oblastí až po kvasné techniky. Náročná úloha, dosiahnutá vďaka nadšeniu a vytrvalosti konzorcia, so silným duchom inovácií, ktorého cieľom je nielen zabezpečenie dedičstva veľkej vinárskej tradície, ale tiež schopnosť vytvárať kultúru, jemnú chuť a štýl celého sveta vín zo San Marína.